Auditvaardigheden – 1 dag

Deel dit, bijvoorbeeld met een collega of je HR-manager:

Beschrijving

Deze training is opgezet vanuit twee ‘blokken’: (I) uitleg over de ISO 19011 norm en hoe deze geïnterpreteerd moet worden en (II) het trainen in auditvaardigheden.

De ISO 19011 is een richtlijn voor het uitvoeren van audits van managementsystemen. Dit betreft zowel interne alsook externe audits. In deze training wordt specifiek stilgestaan bij de zaken die belangrijk zijn voor interne audits. We beperken ons tot de zaken die relevant zijn voor  interne auditors.

We creëren zo ruimte om ook daadwerkelijk te trainen op auditvaardigheden. Want in onze visie is bekendheid met de norminhoud alleen niet goed genoeg. De effectiviteit van een interne auditor wordt voor een groot deel bepaald door Social Skills: contact kunnen maken, een onderzoekende houding aannemen, respectvol communiceren, effectief doorvragen, maar ook bijvoorbeeld ‘draai-gedrag’ vaststellen, congruentie herkennen en schakelen in interviewstijlen. En precies daarmee gaan we aan de slag.

Bij het trainen op vaardigheden is interactie van groot belang: hoe kleiner de groep, des te groter de individuele aandacht van de trainer is. Daarom delen we de groep op in tweeën. Bij het trainen van vaardigheden gaat het namelijk vooral om het DOEN. Met een subgroep van 5 a 6 deelnemers is er veel ruimte om te werken aan persoonlijke cases. Er is dus geen ruimte om te verschuilen achter de groep en er is zeker geen tijd om te staren naar de systeemplafonds!

Extra informatie

MBO+ / HBO niveau

Deze training wordt gegeven op MBO+ / HBO niveau.

Groepsgrootte

Minimaal 5, maximaal 10 deelnemers.

Duur van de training

1-daagse training.

Volgende trainingsdatum

Bekijk de Trainings Agenda op de website voor de eerstvolgende trainingsdatum. Vragen of andere wensen? Neem contact op met BATS!

Jouw investering

De investering in deze training bedraagt € 399,- excl. BTW.

Andere kosten

Geen.

Aanmelden

Neem contact op met BATS! om je aan te melden voor deze training. Wij zorgen voor een bevestiging van uw aanmelding of een optie daarop.