Vakinhoudelijke kennis blijft altijd belangrijk, maar je Social Skills bepalen of je er ook succesvol mee bent!

In de bouwwereld zijn ze verzot op alles wat met techniek te maken heeft. Desondanks blijft een groot deel van dat werk gewoon mensenwerk. Ze werken samen en communiceren met elkaar. Dat dit niet allemaal vanzelf gaat, weten we ook allemaal.

“De cijfers liegen er niet om”, zegt Onno Elzinga. De kosten die voortkomen uit gebrekkige communicatie, teams die slecht samenwerken of bijvoorbeeld falend leiderschap zijn gigantisch. Een adviesbureau bestudeerde vorig jaar 60.000 exit-gesprekken en becijferde dat ongeveer 80% van het personeelsverloop is gerelateerd aan een onbevredigende relatie met de direct leidinggevende. De kosten van een medewerker die vertrekt, liggen tussen de 15% en 20% van een jaarsalaris. En vervolgens blijkt dat voor ongeveer een kwart van alle vacatures het lastig is om geschikte kandidaten te vinden.

“Om over de faalkosten op projecten nog maar te zwijgen”, vult Jan van Loon aan. Vier op de tien bouwbedrijven schat de faalkosten op minimaal 10%. Slechte communicatie van bouwplaatspersoneel blijkt in meer dan 40% van de gevallen als een van de oorzaken te worden genoemd.

Zaken als gesprekstechnieken, persoonlijke effectiviteit, maar ook leiderschap worden vaak soft skills genoemd. “Dat doet geen recht aan de harde gevolgen die we net schetsten”. Liever spreken wij over Social Skills. Dat zijn vaardigheden die je niet op school leerde, maar die je wel hard nodig hebt om succesvol samen te werken. Al ben je vakinhoudelijk nog zo goed, zonder sociale vaardigheden blijft het werken met mensen frustrerend. Slimme organisaties investeren dus ook in de Social Skills van hun medewerkers.

SOMA Bedrijfsopleidingen biedt vanaf januari 2020 een serie trainingen aan op het gebied van Social Skills. De combinatie van vakinhoudelijke kennis met social skills zien wij als een belangrijke voorwaarde voor succesvolle vakmensen die bijdragen aan de doelen van de organisatie waar ze voor werken.

Jan van Loon en Onno Elzinga trainen en begeleiden namens SOMA Bedrijfsopleidingen vakmensen en teams bij de ontwikkeling van Social Skills.

Deel dit, bijvoorbeeld met een collega of je HR-manager:

Verleiden en misleiden liggen dicht bij elkaar

Een modewinkel die bij ruim beschikbare kledingstukken “Bijna uitverkocht!” schrijft, zit fout volgens toezichthouder ACM. Net als een bedrijf dat concertkaartjes verkoopt en adverteert met “Bestel nu bij ons voor 80 euro de laatste kaartjes voor het uitverkochte concert”, terwijl het concert niet uitverkocht is. Dit berichtte de NOS onlangs. Het creëren van schaarste is een bekende beïnvloedingstechniek van Robert Cialdini. Maar doen alsof een product schaars is, is toch echt verboden.

Verleiden en misleiden ligt soms dicht bij elkaar. Net zoals beïnvloeden en manipuleren.

Verleiden en misleiden liggen soms dicht bij elkaar. Net zoals beïnvloeden en manipuleren. Als je intenties bij het beïnvloeden zuiver zijn, dan hoef jij je geen zorgen te maken of het de negatieve lading van het woord manipuleren krijgt. Dat weten nu ook de 26 QHSE Managers die recent de training ‘beïnvloeden’ van BATS! volgde.

Samen met trainer/acteur Herman Boerman werden er verschillende cases uitgespeeld. De deelnemers mochten regie-aanwijzingen geven: welk principe van Cialdini zou in deze case goed kunnen werken? Een enkeling durfde het om zelf te oefenen. En dat vinden we belangrijk: zelf doen en meters maken. Want alles wat je oefent, daar wordt je ook goed in!

Heb je ook interesse in de training ‘beïnvloeden’ van BATS? Houd dan het trainingsaanbod op deze website goed in de gaten. Of neem alvast contact op met BATS! voor meer info over de mogelijkheden voor een in-company training.

Deel dit, bijvoorbeeld met een collega of je HR-manager:

De meest gevraagde vaardigheid in de toekomst

LinkedIn betrok in 2018 ongeveer 4.000 professionals wereldwijd bij onderzoek met als doel een holistische kijk te geven op het moderne leren op de werkplek. Soft skill trainingen komen daarbij als nr 1. prioriteit naar voren bij talent ontwikkeling. Ryan Jenkins geeft in dit artikel op Inc.com over dat LinkedIn-onderzoek aan dat 57% van de ondervraagden aangeeft dat in de toekomst soft skills belangrijker zijn dan hard skills, de inhoudelijke vaardigheden om een taak goed te kunnen uitvoeren. Ben jij benieuwd naar de soft skill trainingen van BATS? Kijk dan hier.

Op de hoogte blijven van berichten van BATS? Meld jezelf hieronder aan!

Deel dit, bijvoorbeeld met een collega of je HR-manager:

Alleen technische skills is niet goed genoeg

Forbes valt met de deur in huis: het idee dat je goed zit als je eenmaal een technische vaardigheid hebt, houdt niet goed stand in een tijdperk waarin verstoring de norm is en stabiliteit schaars. En toch blijven veel organisaties erop hameren dat harde, technische vaardigheden het belangrijkste onderdeel van elke baan zijn.

Gelukkig zoeken steeds meer organisaties in mensen naar wat gewoonlijk wordt omschreven als soft skills (ook wel duurzame skills genoemd) zoals communicatie, leiderschap en samenwerking. In het rapport van het World Economic Forum over de toekomst van banen in 2018 wordt uitgelegd dat dit de vaardigheden zijn die “mensen in staat stellen om hun unieke menselijke capaciteiten te benutten”. En als je ze eenmaal hebt, bezit je deze vaardigheden je hele leven lang. Het beschikken over de vaardigheden van een sterke mentor, heldere kunnen communiceren en kritisch denken zijn tijdloos en zeer waardevol voor organisaties.

Training in soft skills moet je dan ook niet zien als een kostenpost, zegt John Baker in dit artikel van Forbes: “Organisaties die ervoor kiezen om zich te richten op de zogenaamde soft skills zullen bijdragen aan een goed opgeleide en goed presterende beroepsbevolking voor de komende jaren. Bovendien zullen deze bedrijven beter in staat zijn om werknemers met duurzame en waardevolle vaardigheden voor de toekomst te behouden”.

Op de hoogte blijven van berichten van BATS? Meld jezelf hieronder aan!

Deel dit, bijvoorbeeld met een collega of je HR-manager:

Doorwerken bij ziekte schaadt werknemer en werkgever

Ziek zijn wordt naar het Engels vertaald als ‘absenteeism’. En voor doorwerken bij ziekte bestaat ook een mooi woord: presenteeism. Men is aanwezig maar presteert natuurlijk niet zoals verwacht mag worden. Presenteeism is dan schadelijk voor werknemer, maar ook voor werkgever. Dat schrijft het World Economic Forum. Werkgevers kunnen actie ondernemen.

De grafiek hierboven schetst wat werkgevers het meest doen tegen presenteeism. BATS! helpt midden-managers om deze zaken te kennen, te snappen en te kunnen met de training ‘Vakvolwassen verzuimgesprekken‘.

Op de hoogte blijven van berichten van BATS? Meld jezelf hieronder aan!

Deel dit, bijvoorbeeld met een collega of je HR-manager:

Volgen van training is vaak gericht op huidige werk

Scholing wordt gezien als belangrijk middel voor werkenden om hun inzetbaarheid op peil te houden. De noodzaak om zich te blijven ontwikkelingen lijkt bovendien, als gevolg van globalisering, robotisering en andere technologische veranderingen, actueler dan ooit tevoren.

“Hoewel loopbaanoverwegingen voor sommige volwassenen ook reden zijn om aan cursussen, workshops en trainingen deel te nemen, is deze vorm van scholing voor het merendeel gericht op het verbeteren van de competenties om het huidige werk uit te kunnen voeren. Daarbij gaat het naar verwachting vooral om na- en bijscholing van werkenden”. Dit is te lezen in het rapport ‘Grenzen aan een leven lang leren‘ van het Sociaal en Cultureel Planbureau (mei 2019).

Op de hoogte blijven van berichten van BATS? Meld jezelf hieronder aan!

Deel dit, bijvoorbeeld met een collega of je HR-manager:

7 skills die je helpen om met iedereen om te gaan

Volgens Harvard-onderzoek “The Empathy Effect,” is empathie een eigenschap die geleerd en ontwikkeld kan worden. Helen Riess is een psychiater die een empathietraining heeft ontwikkeld op basis van haar onderzoek in de neurobiologie. Hoewel haar studies worden gedaan op professionals in de gezondheidszorg, kunnen de zeven empathische eigenschappen die ze heeft geïdentificeerd worden gebruikt om sterkere banden te leggen tussen jou en je medewerkers, klanten of collega’s op elk gebied. Lees hier het hele artikel van Business Insider.

Op de hoogte blijven van berichten van BATS? Meld jezelf hieronder aan!

Deel dit, bijvoorbeeld met een collega of je HR-manager:

Leren tijdens werktijd helemaal niet zo raar

Dat millennials ontwikkeling belangrijk vinden, is inmiddels wel duidelijk. Maar ook oudere generaties willen niet meer achterblijven. Ze willen door de snelle veranderingen in de maatschappij en digitalisering, optimaal kunnen blijven functioneren in hun functie. Het is dus van belang dat alle werknemers zich blijven ontwikkelen. Dat dat steeds vaker tijdens werktijd is, is helemaal niet zo raar schrijft Intermediair in dit artikel.

Op de hoogte blijven van berichten van BATS? Meld jezelf hieronder aan!

Deel dit, bijvoorbeeld met een collega of je HR-manager:

Elke dag leren

Niet alleen BATS! vindt dat iedereen elke dag wat moet leren. In een artikel van Harvard Business Review geven Josh Bersin en Marc Zao-Sanders aan wat een leven lang leren betekent voor medewerkers en organisaties.

Bekijk hier het hele artikel op Harvard Business Review.

For employees, research now shows that opportunities for development have become the second most important factor in workplace happiness (after the nature of the work itself).

Josh Bersin en Marc Zao-Sanders

Op de hoogte blijven van berichten van BATS? Meld jezelf hieronder aan!

Deel dit, bijvoorbeeld met een collega of je HR-manager: